Groep ubuntu staat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en dit willen we in de toekomst garanderen. Daarom moeten we ons beleid afstemmen op de steeds veranderende omgeving en noden. Als organisatie is het belangrijk om te kunnen reageren én te anticiperen op evoluties in de omgeving. Het stimuleren van voortdurend leren staat daarin centraal.

Zowel leren als individu (competenties verhogen, verwerven) als de organisatie als geheel en de diensten en teams (leren om hun opdracht in een veranderende omgeving kwaliteitsvol te blijven vervullen). Voor organisaties is daarom de ontwikkeling van hun lerend vermogen erg belangrijk; m.a.w. …een lerende organisatie zijn!

Binnen de ontwikkeling van competenties als individu, team of dienst is VTO (vorming – training – opleiding) een wezenlijke hefboom. Hiervoor voert de organisatie een strategisch VTO beleid om dit op een goed overwogen en systematische wijze te laten verlopen. Dit beleid is zowel reactief (inspelend op zich aandienende noden) als pro-actief (gericht op te verwachten evoluties en veranderingsprocessen) en zowel individu gestuurd (vanuit competentieontwikkeling), organisatie gestuurd (vanuit beleidsplan) als aanbod gestuurd.