Het medewerkerbeleid verloopt volgens een reeks gestandaardiseerde processen zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd. 

Het werven, selecteren en aanwerven van nieuwe medewerkers verloopt steeds volgens vaste onderbouwde stappen met aangepaste methodieken om zo objectief mogelijk competenties te meten. De nadruk ligt hierbij meer op gedragscompetenties, hoe je in het leven staat, t.o.v. de visie van de organisatie en minder op kennis en vaardigheden.

Eens je als nieuwe medewerker start in de organisatie, doorloop je een vast onthaal- en introductieproces. De nadruk in het onthaalproces ligt op socialisatie waarbij het relationele aspect, uitbouwen van een relatienetwerk, en het leren kennen van de formele en informele organisatiecultuur zeer belangrijk zijn. Via de introductiecyclus gespreid over het eerste jaar, maak  je stapsgewijs kennis met de organisatie.


Eens de proefperiode doorlopen, start jouw carrière bij groep ubuntu en is er een vaste en individuele ontwikkelingscyclus. Enerzijds een vaste cyclus - een continu of permanent proces – binnen jouw functie en satelliet en met jouw leidinggevende als coach. Jaarlijks worden competenties en talenten besproken in het functioneringsgesprek. En worden ontwikkelingsdoelen vastgelegd in een medewerkers ontwikkelingsplan. Dit plan omvat onder meer VTO (vorming , training en opleiding) maar vooral ook specifieke coaching en wordt uitgevoerd zoals afgesproken en tussentijds opgevolgd in een follow-up gesprek. Deze cyclus loopt voor 1 jaar en start telkens opnieuw. Telkens zijn er nieuwe ontwikkelingsdoelen die een logische opbouw kennen waardoor elke medewerker gericht groeit en zich persoonlijk ontwikkelt.


Anderzijds bekijken we jouw loopbaan ook op langere termijn en ruimer binnen het ganse ubuntu netwerk via loopbaangesprekken. Loopbaangesprekken maken onderdeel uit van een beleid dat er op gericht is de doorstroom van werknemers naar andere functies binnen de eigen organisatie te bevorderen
. Het is een open gesprek los van de huidige functie en satelliet met het oog op de wensen van de medewerker en de organisatie t.a.v. toekomstige functievervulling, activiteiten en loopbaanontwikkeling en de mogelijkheden binnen de ruime organisatie.