In ons personeelsbeleid schenken we aandacht aan een reeks HRM activiteiten (Human Resources Management) en processen van bij de instroom, over doorstroom naar uitstroom van medewerkers. Hierbij maakt groep ubuntu de keuze om competenties en talenten als leidraad te nemen doorheen deze processen.

In ons HRM beleid hebben wij o.a. aandacht voor volgende thema’s:
persoonlijke ontwikkeling en groei, loopbaanontwikkeling, motivatie en personeelstevredenheid, empowerment, retentie, leeftijdsbewust personeelsbeleid, diversiteit, interne communicatie, dialoog, participatief management, 4 A’s (Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden).