Gezien ons personeelsbeleid dat gericht is op competentie- en talentontwikkeling, kiezen we in groep ubuntu voor een stijl van leidinggeven die medewerkers motiveert, leermogelijkheden creëert, uitdaagt op talenten en het beste haalt uit het team en iedere individuele medewerker.

 

We geloven in coachend leidinggeven: ‘hard voor de resultaten maar zacht voor de mensen’ (Guido Vangronsveld, Voca). Leidinggevenden blijven verantwoordelijk voor het aangeven en bewaken van een duidelijke meetlat voor zowel team- als individueel functioneren. Om deze meetlat te behalen moeten de competenties en talenten van medewerkers ingezet worden. In hun coachende rol investeren leidinggevenden in het ontwikkelen van deze competenties en talenten bij de medewerkers. We geloven daarbij vanuit een waarderende visie dat investering in talentontwikkeling van medewerkers en teams beter werkt dan het hameren op tekorten.

 

Coachen is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en in de praktijk te brengen. De basis van coachen is dat inzichten en resultaten tot stand komen door dynamische interactie. Vaak is het de gecoachte persoon zelf die tot de oplossing komt. De coach geeft vooral feedback, stelt de juiste vragen en motiveert de gecoachte persoon. Coachen is de kunst om het unieke talent van een persoon aan de oppervlakte te krijgen. Toen men vroeg aan Michelangelo hoe hij dat toch deed om zo’n beeld te scheppen, antwoordde hij: ‘In feite was dat niet zo moeilijk, ik hoefde er enkel de rots af te kloppen’.  Als coach is dit net hetzelfde.  In elke medewerker en cliënt zit het unieke, zijn talenten verborgen in steen en moet het enkel nog ont-dekt worden.

 

Naast coachend leiding geven zien wij de principes van het coachen ook als een algemene houding binnen de organisatie. Medewerkers kunnen elkaar coachen en kunnen cliënten coachen. Maar ook de gecoachte heeft hier een belangrijke rol in. Alles samen gaat het om een basisattitude voor elke medewerker in de groep ubuntu die gekenmerkt is door begrippen als: leerbereidheid, leervermogen, feedback geven en ‘graag’ ontvangen, eigenaarschap en uiteindelijk samenwerken.