Competentiemanagement vormt de rode draad doorheen het HRM beleid in groep ubuntu. Het zorgt voor een logisch verband in alle HRM processen van instroom, over doorstroom tot uitstroom: eenduidige en objectieve basis voor aanwerving, evaluatie, functioneringsgesprekken, VTO, … met een logisch verband. Competentiemanagement gebruiken wij als middel (geen doel op zich!) voor het optimaal inzetten/benutten van de competenties van elke medewerker zodat die beter functioneren ten voordele van de organisatie en ten voordele van de medewerker zelf. Ten voordele van de organisatie zodat organisatiedoelen gerealiseerd worden. Ten voordele van de medewerker zelf zodat medewerkers verder groeien en ontwikkelen.

 Essentieel binnen ons competentiemanagement is de nadruk op ‘ontwikkeling’. Meer aandacht voor permanente ontwikkeling van de competenties van de medewerker. Eens ‘goed bezig’ betekent niet voor altijd ‘goed bezig’. Een belangrijk aspect van competentiemanagement is dat we er van uitgaan dat het voor een medewerker om het werk goed te doen niet enkel belangrijk dat hij weet hoe (kennis) of deze kennis kan toepassen (vaardigheid), maar het ook en vooral in zich heeft (attitude). De waarden, motivatie, overtuigingen van iemand bepalen in grote mate zijn gedrag, of iemand past binnen onze netwerkorganisatie en goed zal functioneren binnen een specifieke functie en vormt daarom de basis voor aanwerving of ondersteuning en ontwikkeling van medewerkers. Wie de juiste attitude heeft voor een bepaalde taak/job kan de kennis aanleren en de toepassing onder de knie krijgen en niet omgekeerd.

 

Dit werken wij uit in 3 stappen. Op basis van een doorgedreven competentieanalyse hebben wij een competentieprofiel dat als het ware de meetlat vormt. Bij het meten van competenties bij medewerkers proberen wij vooral gestaafde en objectieve informatie te verzamelen voor het functioneringsgesprek en een duidelijk beeld te hebben van hoe ver iemand staat t.o.v. het competentieprofiel, punten uit te halen waarin iemand nog kan groeien en daaraan gerichte coaching en vorming te koppelen.