In onze visie zien we Groep Ubuntu als een netwerkorganisatie waar elke medewerker op zijn of haar niveau mede-eigenaar is  en mee  nadenkt over  de visie, de organisatie, het borgen van de  levenskwaliteit en deze helpt vorm geven en waar haar of zijn talenten gewaardeerd en maximaal ingezet worden.

Medewerkers zijn de motor van Groep Ubuntu en bepalen voor een groot deel het succes van onze netwerkorganisatie. Medewerkers die gemotiveerd en tevreden zijn, functioneren beter, hebben een positieve uitstraling naar de cliënten en zorgen voor de goede sfeer binnen de organisatie. Tevreden medewerkers zijn een voorwaarde voor tevreden cliënten, wat ons uiteindelijke doel en missie is.

Daarom kiezen wij voor een degelijk onderbouwd HRM of personeelsbeleid. We willen geschikte medewerkers aantrekken en behouden, hen coachen in de ontwikkeling van hun competenties, maximaal gebruik maken van hun talenten, aandacht hebben voor werkomstandigheden, motivatie en  tevredenheid,  ondersteunen van hun functioneren, persoonlijke ontwikkeling stimuleren, groeimogelijkheden bieden,  … 
 

Persoonlijke ontwikkeling is cruciaal in onze sector. De eigenheid van het werk en de doelgroep zorgt er voor dat - meer dan kennis en vaardigheden - onze persoonlijke waarden, attitudes, competenties, talenten de tools zijn waarmee we aan de slag moeten. Daarom kiezen wij als groep ubuntu resoluut voor coachend leidinggeven. Coördinatoren en managers hebben, naast een leidinggevende, een coachende rol om talenten en competenties aan te boren en te ontwikkelen.

 

De basis van ons HRM beleid is competentie- en talentmanagement. We  vertrekken enerzijds vanuit de organisatie  en eisen  aan  een  functie (competentiemanagement) maar ook vanuit de medewerker en zijn of haar persoonlijke talenten (talentontwikkeling). Via competentiemanagement willen wij de competenties van medewerkers optimaal gebruiken en ontwikkelen zodat deze beter functioneren met het oog op het realiseren van de missie en de doelstellingen van onze netwerkorganisatie. Met talentmanagement willen we het beste halen uit onze mensen door hen in te zetten op hun sterkten en interesses en door de context zodanig in te richten dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Wij zien dit niet als een of/of verhaal; het gaat om het matchen van de missie van de organisatie met de passie en de sterkten van de individuele medewerker.

 

Daarom hechten wij meer belang aan wie je bent als persoon, dan wat ja al kent of kan. Wie je bent als persoon, jouw attitude, jouw levensvisie, sterke kanten bepaalt in grote mate jouw gedrag, of je past binnen onze netwerkorganisatie en goed zal functioneren binnen een specifieke functie en vormt daarom de basis voor aanwerving of ondersteuning en ontwikkeling van medewerkers.