Ter Vrije Aard

Mobiel Team Regio Kortrijk/Menen

Mobiel team regio Kortrijk/Menen biedt ondersteuning aan mensen die alleen wonen of in kleine groep in Kortrijk, Menen en Wevelgem. Zij krijgen intensieve, ambulante woonondersteuning die erop gericht is om zo goed en zelfstandig mogelijk alleen te wonen. We streven naar volwaardig burgerschap, met aandacht voor het sociale netwerk en de concrete zorgvraag. Bij deze woonondersteuning wordt ook een beroep gedaan op externe diensten zoals familiehulp, OCMW, warme maaltijdbedeling, ...

Woonteam Ter Vrije Aard


Woonteam Ter Vrije Aard biedt woonondersteuning aan volwassen personen met een beperking, die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De woningen in Bissegem bieden bewoners een thuis waar ze in een veilig en uitnodigend klimaat benaderd worden als volwassenen die met hun mogelijkheden en verwachtingen zo zelfstandig mogelijk zelf zin en inhoud aan hun leven kunnen geven.

Die benadering is steeds geïnspireerd door een zorg-op-maatgedachte: zo veel zorg als nodig, zo weinig hulp als kan. Autonomie, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid in een juiste dosering staan in de werking van Ter Vrije Aard centraal. Contacten met de familie, omgeving en ruime maatschappij worden gestimuleerd. Een persoonlijk begeleider behartigt het welzijn van de bewoners. Die vertrouwenspersoon is de dichtste zorgdrager van en voor de bewoner, die met al zijn vragen, wensen, opmerkingen of praktische zaken bij hem of haar terecht kan. Er wordt formeel of informeel ook tijd gemaakt voor contacten met de ouders, familie of andere betrokkenen, die zoveel mogelijk bij de opvang en het ondersteuningsplan van hun bewoner betrokken worden.

- Ter Vrije Aardstraat 10
In Ter Vrije Aardstraat 10 wordt er 24 op 24 uur begeleiding voorzien. Het huis biedt plaats aan 11 bewoners, is rustig gelegen en bevindt zich aan de oevers van de Leie.

- Sterrenhoek Biezenheem (WZC Biezenheem – Hendrik Dewildestraat 10)
In een aparte vleugel van het Woon-zorgcentrum Biezenheem wonen vijf cliënten. De begeleiding gebeurt vanuit het Woonteam Ter Vrije Aard; de accommodatie en nachtondersteuning gebeuren vanuit het woon-zorgcentrum.

- Serviceflat Rietveld (Hendrik Dewildestraat 6)
Drie Kerkenstraat 70/2


Contactgegevens

Mobiel Team Regio Kortrijk-Menen
Bloemistenstraat 2B
8500 Kortrijk

Coördinator: Mevr. Veerle Duyck
Tel. +32 (0)56/36 08 88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Woonteam Ter Vrije Aard
Vrije Aardstraat 10

8501 Bissegem
Coördinator: Dhr. Johan Verledens
Tel. +32 (0)56/49 97 88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map Ter Vrije Aard