Mobiel Team Regio Avelgem/Waregem

Het mobiel team regio Avelgem/Waregem biedt ondersteuning aan volwassen personen met een beperking die wonen in Avelgem, Waregem, Deerlijk of Spiere-Helkijn. Het mobiel team komt ook ter hulp bij een aantal bewoners van de studio's in de Ganzenhofstraat 69.

Woonteam Ganzenhofstraat

Biedt ondersteuning aan de bewoners van de:
- Ganzenhofstraat 69
- Studio’s Ganzenhofstraat

Woonteam Ganzenhofstraat biedt 24 uur op 24 uur woonondersteuning aan bij personen met een beperking. In vier aanpalende huizen wonen telkens 5 tot 7 cliënten. Iedereen heeft er zijn eigen kamer. Voor wie graag mensen om zich heen heeft, zijn er gemeenschappelijke ruimtes: woonkamers, keukens en een tuinterras. Er zijn altijd ondersteuners aanwezig.


In de woningen in de Ganzenhofstraat te Avelgem bieden we een veilige thuis, waar iedere cliënt zichzelf kan zijn. Vanuit zijn thuisbasis kan iedere cliënt zijn leven opnemen en organiseren. Ieder huis heeft een eigen identiteit, afhankelijk van de cliënten en hun specifieke ondersteuningsvragen. Woonondersteuners staan in voor de continue opvolging van alle individuele cliënten in hun dagelijkse (woon)activiteiten: huishoudelijke activiteiten, werken rond vrije tijd, voldoende aandacht voor netwerken, ...

Woonteam Oudenaardsesteenweg

Biedt ondersteuning aan de bewoners van:

- Oudenaardse Steenweg 102
- Kerkhofstraat 44
- Leopoldstraat 14
- Studio's Ganzenhofstraat

Het huis in de Oudenaardsesteenweg biedt plaats aan tien personen die nood hebben aan permanente begeleiding. Wie al wat meer zelfstandig kan en wil zijn, zal zich in de Leopoldstraat of de Kerkhofstraat goed voelen. Daar wonen er telkens vier mensen. Tijdens de weekdagen gaan de bewoners naar een op hun maat aangepaste dagbesteding.


Via een wisselwerking tussen de bewoner, zijn netwerk (bijvoorbeeld familie) en het team willen we:

- Zorgen voor een aangename en nette leefomgeving
- De eigen vaardigheden maximaal stimuleren en uitbreiden (zelfstandigheid, sociale vaardigheden, groeikansen, …)
- Zorgen voor een zinvolle vrije tijdsbesteding (zowel individueel als in groep)
- Onderhouden en of uitbouwen van sociale contacten (met familie, vrienden en buren)
- Kortom: zorgen dat de bewoner zich goed voelt!

Woonteam Toekomststraat

De woning in de Toekomststraat 6 in Avelgem staat voor individueel wonen voor personen met autisme, al dan niet met een beperking. Het feit dat elke cliënt in zijn eigen studio woont en dat er geen gemeenschappelijke ruimtes zijn, maakt de werkwijze anders dan in andere woningen van Groep Ubuntu. Van bij de aanvang was er een sterke inspraak vanuit partnerorganisatie vzw Autistem, de cliënten en hun netwerk. De inrichting van de studio's, de organisatie van werken en vrije tijd, gebeurden allemaal vanuit de wensen en noden van de cliënt.


Contactgegevens

Mobiel Team Regio Avelgem/Waregem
Coördinator: Mevr. Ann Demeester
Tel. +32 (0)56/64 99 93
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Woonteam Ganzenhofstraat
Ganzenhofstraat 69
8580 Avelgem

Coördinator: Mevr. Nele Demets
Tel. +32 (0)56/65 30 79
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Woonteam Oudenaardsesteenweg

Oudenaardstesteenweg 102
Leopoldstraat 14
Kerkhofstraat 44
8580 Avelgem
Coördinator: Dhr. Jo Van Praet
Tel. +32 (0)56/64 50 62
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Woonteam Toekomststraat
Toekomststraat 6

8580 Avelgem
Coördinator: Mevr. Wendy Raes
Tel. +32 (0)56/74 21 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.