Vzw Groep Ubuntu biedt ondersteuning aan volwassenen met een beperking in Zuid-West-Vlaanderen die een eigen woning huren, bezitten of in een van de woonprojecten van Groep Ubuntu wonen. De ondersteuning vertrekt steeds vanuit de vragen, noden, wensen en mogelijkheden van personen met een beperking en richt zich op het ontplooien van hun talenten. We organiseren de ondersteuning vanuit vier regio’s:

- Regio Kuurne
- Regio Zwevegem/Harelbeke
- Regio Kortrijk/Menen
- Regio Avelgem/Waregem

Mobiele teams ondersteunen cliënten die alleen of met hun partner/gezin wonen en een woning in eigendom bezitten of er een huren op de private woonmarkt. Een begeleider komt één of meerdere keren per week bij de cliënt over de vloer. De begeleiding kan ook plaatsvinden in de regionale Ubuntuplek of in een lokaal steunpunt. Specifieke expertise is aanwezig op vlak van gehoor- en spraakstoornissen, autisme spectrum, psychische problemen, enz.

Bij de start van de begeleiding krijgt de cliënt een individuele begeleider toegewezen. De inhoud en de frequentie van de begeleiding kunnen steeds aangepast worden. De ondersteuning omvat verschillende levensdomeinen zoals administratie, budgettering, huisvesting, onderhoud, dagbesteding en vrije tijd, relaties, mobiliteit en integratie, opvoeding van kinderen, gezondheid, …

Wie niet alleen kan of wil wonen omdat bijvoorbeeld specifieke ondersteuning nodig is of omdat de nabijheid van ondersteuning belangrijk is, kan terecht in een woning van Groep Ubuntu zelf. Het leven in zo’n woonproject wordt gecombineerd met een passende dagbesteding, rekening houdend met de interesses en mogelijkheden van de cliënt. Men kan er leven in groep of op een studio dicht bij het centrale woonhuis. Gespecialiseerde woonteams bieden hier de ondersteuning.

De samenwerking tussen mobiele teams, woonteams, reguliere diensten en andere gespecialiseerde zorgorganisaties in een regiocollectief biedt tal van voordelen die de levenskwaliteit en zelfstandigheid van de cliënten verhogen: het versterkt de coöperatie tussen de relevante actoren en sectoren, vergroot onze impact op het lokale beleid en laat ons toe om flexibel in te spelen op nieuwe of veranderde noden. Daarnaast ligt de regie maximaal bij de bewoners en vindt een nauwgezette individuele opvolging plaats vanuit een permanente dialoog tussen de cliënt, diens netwerk en professionelen.