Begeleid Werken biedt ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren omwille van persoons- of maatschappijgebonden beperking. Begeleid Werken biedt deze mensen de kans om toch te gaan werken in een gewone arbeidsomgeving , op vrijwillige basis.


Voor wie?

De begeleid werkers zijn mensen met diverse beperkingen, die niet terecht kunnen in een gewone arbeidsomgeving. Zeer concreet kan dit betekenen:


- Mensen met een handicap die beschikken over een goedkeuring van het Vlaams agentschap voor begeleid werken.

- Mensen die reeds in een gewone arbeidsomgeving hebben gewerkt en dit niet meer aankunnen. Via de RVA kunnen zij een vrijstelling krijgen.

- Mensen die een RIZIV-uitkering ontvangen en van de medisch adviseur toestemming krijgen om Begeleid Werken te doen.


Begeleid Werken vertrekt vanuit de vraag van de cliënt en is gebaseerd op individuele coaching.

We gebruiken volgende stappen:

- De jobcoach maakt een analyse van de mogelijkheden, ondersteuningsnoden en wensen van de cliënt.

- De jobcoach gaat met de cliënt op zoek naar een geschikte werkpost.

- De jobcoach werkt een takenpakket uit op maat.

- Tijdens een proefperiode ondersteunt de jobcoach de cliënt bij het aanleren van de nodige vaardigheden en adviseert de werkgever waar nodig.

- Maatwerk voorziet de documenten i.v.m (werk)overeenkomst en verzekering.

- Maatwerk garandeert een blijvende opvolging door de jobcoach, eerst dichtbij dan meer op afstand.

 

Waarom is werken zo belangrijk?

- Werken geeft structuur;

- Werken op de arbeidsmarkt is participeren aan het maatschappelijk leven;

- Werken draagt bij tot het uitbreiden van het sociaal netwerk;

- Werken draagt bij tot levenskwaliteit.

 


Contactgegevens

Begeleid Werken

Blokkestraat 29A, Zwevegem

Tel. 0499/52 10 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.begeleidwerken.org