De naam Groep Ubuntu komt van de levensfilosofie die aan de basis ligt van de (Zuid) Afrikaanse samenleving. Het verwijst naar wat je voor anderen betekent en doet. Het heeft te maken met hoe je anderen en jezelf ziet binnen relaties, binnen je gezin, je familie en de gemeenschap.

Een eenduidige definitie geven is niet echt mogelijk. Ubuntu als attitude laat zich niet vertalen, niet in woorden vatten. Misschien benadert ons begrip menselijkheid dit nog het meest. Het wijst op vriendelijkheid, gastvrijheid, gul, zachtaardig, hartelijk, meelevend en zorgzaam zijn. Je kwaliteiten onvoorwaardelijk delen met en ten dienste stellen van anderen; niet ten koste van.

Het heeft te maken met openheid, ruimhartigheid, je niet bedreigd voelen door anderen. Beseffen dat je, vanuit een onderlinge verbondenheid, deel uitmaakt van een groter geheel en dat verschillen tussen mensen een enorme verrijking bieden.

 

'We hebben andere mensen nodig om mens te worden en te zijn' zegt Desmond Tutu. Je leert en ontwikkelt, precies omdat je verschilt van anderen. Deze diversiteit moeten we koesteren in het belang van de eenheid, van het groter geheel dat eronder ligt.

 

I am because we are. I am what I am because of who we all are.Vanuit deze Ubuntu-filosofie willen we een nieuwe dimensie toevoegen aan het burgerschapsmodel dat de basis vormt van onze ondersteuning bij mensen met een beperking. Volwaardig lid zijn van een samenleving houdt meer in dan zich louter kunnen handhaven, kunnen functioneren in die maatschappij.

 

Het betekent dat elke persoon, elke burger, het potentieel bezit en de opdracht heeft om deze samenleving mee vorm te geven. Zonder deze persoonlijke inbreng zou 'de wereld' er anders uitzien. Vanuit de Ubuntu-filosofie zij wij ervan overtuigd dat een persoon met een beperking ook het vermogen heeft om te creëren en hierdoor bijdraagt tot de ontwikkeling van de levenskwaliteit van anderen. Tegelijkertijd geniet hij daardoor zelf ook van een hogere levenskwaliteit en voldoening.

Wat een uitdaging biedt zich hier aan: het actief op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden bij cliënten en medewerkers, het matchen van persoonlijke interesses en het (activiteiten)aanbod, kansen krijgen en nemen om ambities waar te maken, risico's durven en mogen nemen, exploreren, vernieuwend en grensoverschrijdend werken, ...

 

Kortom talenten ontwikkelen: jezelf waar maken en hierdoor anderen mee laten groeien.