Heb je af en toe of gedurende een korte periode nood aan ondersteuning via een huisbezoek, een gesprek op de dienst (ambulante of mobiele begeleiding), een overnachting (nachtopvang) of dagactiviteiten (dagopvang)?

Dit kan via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Voor deze vorm van ondersteuning heb je geen goedkeuring nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het volstaat dat je een beperking hebt of dat er een vermoeden is van een beperking. Dit aanbod geldt voor mensen tot 65 jaar en die verblijven in België.

Rechtstreeks toegankelijke hulp kan niet gecombineerd worden met andere vormen van ondersteuning vanuit het VAPH.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

- Af en toe heb je nood aan wat hulp bij administratie, of om een nieuw toestel te leren gebruiken.
- Je bent zwanger en er moet heel wat geregeld worden: met RTH kan je samen op zoek gaan welke diensten er bestaan, op wie je een beroep kan doen, contacten leggen, …
- Je woont in bij je ouders, die een weekje met vakantie gaan. Indien de hele week alleen blijven moeilijk is, dan kan je gebruik maken van nachtverblijf (max. 12 nachten /jaar), eventueel in combinatie met dagopvang.
- Activiteiten inplannen en organiseren is moeilijk. Ook hiervoor kan er op geregelde tijdstippen iemand langskomen om samen met jou je week te organiseren.

Voor iedere vorm van ondersteuning wordt er een bijdrage gevraagd:

- Huisbezoek en gesprek op de dienst: €5
- D
agopvang: €9,50
-
Overnachting: €23,50


Voor meer informatie kan je terecht op de website van het VAPH:

Link