De Cliëntendienst helpt jou en je netwerk bij het zoeken naar je talenten en ondersteuningsnoden. Samen met jou stellen we een ondersteuningspakket op maat samen dat bijdraagt tot een kwaliteitsvol
leven.

 

Je kunt hiervoor rekenen op een agogische coach, die samen met jou een persoonlijk trajectplan opmaakt.

 

Samen met belangrijke mensen in je leven (familie,  vrienden, begeleiders,...) brengt hij of zij in beeld wie je bent, wat belangrijk is in je leven en welke interesses, talenten, plannen, dromen en ondersteuningsnoden je hebt. Daarna teken je concreet een plan uit hoe we hiermee aan de slag kunnen. Op geregelde tijdstippen bekijk je met je agogische coach hoever je hiermee staat en wordt dit in dialoog met de betrokkenen herbekeken, aangevuld of bijgestuurd.

 

We zijn ook graag bereid om met je netwerk samen te werken en na te denken hoe we jouw leven zo aangenaam mogelijk kunnen maken.

 

De agogische coaches spelen ten slotte een belangrijke rol voor je begeleiders bij het creatief op zoek gaan naar oplossingen en uitdagingen op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Ze willen blijven inspireren om een inhoudelijk sterke ondersteuning op poten te zetten.

 

Als cliëntendienst willen we mensen warm maken om meer kleur te geven aan het leven van mensen die bij ons ondersteuning krijgen!

 

Heb je vragen of wens je informatie? Contacteer ons gerust:

 

Cliëntendienst vzw Groep Ubuntu

Blokkestraat 29A, 8550 Zwevegem
Tel. 056/64 60 62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.