Groep Ubuntu en den achtkanter hebben beslist om tegen eind 2018 te fusioneren. Beide organisaties hebben heel veel te bieden voor personen met een beperking. Samen zijn we sterker om de vele cliënten de ondersteuning te blijven geven die ze wensen en nodig hebben in het veranderde zorg- en welzijnslandschap.

Door één te worden, zullen we huidige en toekomstige vragen en noden van personen met een beperking goed, en zelfs beter, kunnen beantwoorden. We hebben allebei ‘sterktes’ in huis: leggen we die samen, dan kunnen we het welbevinden en de tevredenheid van bestaande en toekomstige cliënten garanderen. Ook de kostprijs voor deze ondersteuning kan zo haalbaar en betaalbaar blijven. Dankzij de samenwerking zal er een bredere waaier van werkplekken, woonplekken, vormingsmogelijkheden, therapiemogelijkheden, kansen tot vrije tijd, … ontstaan. Kortom, de samenwerking verzekert ons dat we een warme, professionele, betaalbare zorg kunnen blijven garanderen.

Om de zoektocht naar goede ondersteuning eenvoudiger te maken komt er tegen eind maart een gemeenschappelijk loket waar je terecht kan en waar we vanuit beide organisaties samen zorgen voor het beste antwoord op je zorgvraag. Op vandaag kan je natuurlijk via de gekende weg nog terecht in beide organisaties.

We zijn ervan overtuigd dat we – precies door de samenwerking – dezelfde betrokken, professionele en betaalbare ondersteuning zullen bieden, ondanks een ‘grotere’ organisatie.

We hebben hier samen heel veel goesting in!

Benieuwd om meer te weten over den achtkanter? Klik hierWelkom op de website van Groep Ubuntu.

Groep Ubuntu is een netwerkorganisatie die personen met een beperking ondersteunt in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Groep Ubuntu biedt vanuit verschillende satellieten en diensten een ruim en divers aanbod aan op vlak van wonen, werken, vorming en vrije tijd.

De naam Ubuntu komt van de (Zuid)-Afrikaanse levensfilosofie 'Ubuntu'. Ubuntu verwijst naar wat je voor anderen betekent en doet. Ubuntu gaat naar de kern van 'mens' zijn: 'je kwaliteiten onvoorwaardelijk delen met en ten dienste stellen van anderen'. Het heeft te maken met openheid, ruimhartigheid, je niet bedreigd voelen door anderen, ... Beseffen dat je vanuit een onderlinge verbondenheid deel uitmaakt van een groter geheel en dat verschillen tussen mensen een enorme verrijking bieden.

Vanuit die Ubuntu-filosofie zijn wij met Groep Ubuntu ervan overtuigd dat ook mensen met een beperking het vermogen hebben om te creëren en hierbij bijdragen tot de levenskwaliteit van anderen. Ze genieten daardoor zelf van een hogere levenskwaliteit en voldoening.

Met Groep Ubuntu gaan we actief op zoek naar die mogelijkheden om talenten bij cliënten te ontwikkelen.

Wenst u meer info? Aarzel niet ons te contacteren.Groep Ubuntu
Blokkestraat 29A, 8550 Zwevegem

Tel +32 (0)56/64 60 62
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.groepubuntu.org