Welkom op de blog van Groep Ubuntu over het 'Into Caring Europe'-project.

Het 'Into Caring Europe'-project is een partnerschapsproject dat ondersteund wordt door Epos vzw, het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor het implementeren van het Europees programa 'Een leven lang leren'.

Partnerschappen zijn 2-jarige kleinschalige netwerken tussen organisaties die rond een specifiek thema willen werken. Op die manier kunnen medewerkers, cliënten en vrijwilligers van een organisatie van elkaar leren en samen projectdoelen ontwikkelen die binnen Europa verspreid en toegepast kunnen worden. De projectactiviteiten bestaan uit zowel lokale activiteiten (onderzoek, uitwisseling, veldwerk, ...) als mobiliteitsactiviteiten (projectvergaderingen, opleiding, ...).

Het 'Into Caring Europe'
-project is een partnerschap tussen 'Action With Communities in Rural Kent (UK), Diagrama Foundation (UK), Fundación Diagrama (Spanje) en Groep Ubuntu (B). Met de 'Into Caring Europe'-partners willen we een raamwerk ontwikkelen voor de uitwerking van een kwaliteitsvolle, praktijkgerichte en gecertificeerde zorgopleiding voor vrijwilligers en toekomstige professionals in de ambulante zorg. Daarnaast willen we als Groep Ubuntu expertise op organisatieniveau uitwisselen en duurzame contacten leggen in functie van andere internationale projecten.

Meer informatie over de partners:
Action with communities in Rural Kent (UK): www.ruralkent.org.uk

Diagrama Foundation (UK): www.diagramafoundation.org.uk

Fundacíón Diagrama (Spanje): www.diagrama.org
Groep Ubuntu (B): www.groepubuntu.org


Alle documentatie en informatie in het kader van het ICE-project kan je bekijken via volgende link:
Into Caring Europe Information Centre


Op 20 en 21 november 2012 trokken Johan Timperman (Groep Ubuntu), Anthony Dewaele (Groep Ubuntu) en Jan Sprimont (vrijwilliger Groep Ubuntu - vzw Zorg) richting Kent voor de 'kick-off'-meeting van het 'Into Caring Europe'-project. Deze startvergadering vond plaats in 'The Old Granary, Penstock Hall Farm in East-Barbourne. We werden er hartelijk ontvangen door projectleider Maureen Walby en de andere medewerkers van 'Action with communities in Rural Kent'. Tijdens de startvergadering werden de projectdoelstellingen verfijnd, verantwoordelijkheden bepaald en financiële afspraken gemaakt. Ook de concrete bezoekplanning voor de komende 2 jaar werd samengesteld.

Naast de startvergadering maakten we uitgebreid kennis met de werking en doelstellingen van Action with communities in Rural Kent. We bezochten tevens de 'Elham Valley Vineyard' in Breach (Barham). Elham Valley Vineyard is een dagbestedingscentrum voor personen met een beperking. In Elham Valley Vineyard worden druiven verbouwd en biologisch geteelde wijn gemaakt. Ook het bijhorende tuincentrum wordt uitgebaat door mensen met een beperking. Een interessant bezoek aangezien dit project heel wat gelijkenissen heeft met de educatieve bioboerderij 'Het Ganzenhof' in Avelgem.

Meer info over de Elham Valley Vineyard kan je hier vinden: Elham Valley Vineyard

Bekijk de fotogallerij van het bezoek via volgende link: UK november 2012

Van 18 tot en met 21 maart ontvingen we de partners van het ICE-project in Groep Ubuntu. Tijdens het bezoek werden de eerste inhoudelijke ideeën rond het raamwerk voor een gecertificeerde opleiding rond thuiszorg voor vrijwilligers en potentiële professionals op Europees niveau uitgewisseld. Daarnaast werd tijdens het bezoek aan de hand van presentaties en intervisie uitvoerig stilgestaan bij de organisatie van diverse thuiszorgdiensten, opleidingsinstanties in Vlaanderen en inspirerende projecten. Ook enkele eigen satellieten zoals de educatieve bioboerderij 'Het Ganzenhof', de ateliers van Regenboogspectrum en D&A-feniks, begeleid werken 'Maatwerk' en begeleid wonen 'Het Bereik' en 'Het Kruispunt' kregen de nodige aandacht.

Een overzicht van het programma:

Maandag 18 maart
Verwelkoming en ontmoeting

Dinsdag 19 maart


Voormiddag

Voorstelling Groep Ubuntu: missie, visie, filosofie, satellieten, ...
Voorstelling cliëntondersteuning Groep Ubuntu: visie, kwaliteit van leven en methodiek 'Plan of support'
Voorstelling expertisecentrum Epo2: visie op trainen en opleiden van vrijwilligers en medewerkers in Groep Ubuntu
Voorstelling 'Train the trainer'-opleiding en de internationale 'Caregiver course'
Intervisie rond opleiden van medewerkers en vrijwilligers

Namiddag
Rondleiding satelliet Regenboogspectrum Groep Ubuntu
Voorstelling Sociaal Huis Kuurne: Lokale overheidsondersteuning op vlak van welzijn - extramurale diensten
Intervisie rond kwalificatie vrijwilligers in zorg, overheidsondersteuning, opleiding van vrijwilligers en medewerkers, ...
Voorstelling vrijetijds -en vormingsorganisatie De Stroom Kortrijk

Avond
Toeristische en sociale wandeling in Kortrijk
Informele ontmoeting

Woensdag 20 maart

Voormiddag
Voorstelling methodiek 'Jobcoaching' - Maatwerk
Voorstelling vzw BIK: inspiratieproject op vlak van lokale participatieve verandering
Voorstelling Familiezorg West-Vlaanderen
Voorstelling Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Voorstelling ambulante ondersteuning Groep Ubuntu
Voorstelling Zohra - vrijwilligerswerking Sociaal Huis Avelgem
Intervisie rond thuiszorg met de aanwezige organisaties


Namiddag
Rondleiding satelliet D&A feniks Groep Ubuntu
Voorstelling opleidingstrajecten secundaire school 'Stella Maris Kortrijk'
Voorstelling opleidingstrajecten volwassenenonderwijs VSPW: Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk
Voorstelling opleidingstrajecten thuis zorg via VDAB
Intervisie rond opleidingstrajecten - vergelijking partnerlanden - Europa
Rondleiding satelliet 'Het Ganzenhof' Groep Ubuntu

Avond
Stuurgroepvergadering en verdere planning project
Informele ontmoeting in de educatieve bioboerderij 'Het Ganzenhof'


Donderdag 19 maart
Verdere planning en afscheid partners


De volgende stuurgroepvergadering staat gepland van 2 tot en met 5 juli in Canterbury (UK)
.

Bekijk de fotogallerij van het bezoek via volgende link: Belgium March 2013

Van 2 tot 5 juli trok een delegatie van Groep Ubuntu naar Canterbury in het kader van het ICE-project. Het bezoek werd georganiseerd en begeleid door Sofia Iglesias van Diagrama UK. In de universiteit van Canterbury kregen we een uiteenzetting over de manier waarop sociaal werkers in de UK opgeleid worden en de diverse specificaties en nuances die er zijn in vergelijking met andere landen uit de EU. Nuttige informatie voor de ICE-doelstellingen! Aan de uiteenzetting werd eveneens een intervisie gekoppeld.

Tijdens de stuurgroepvergadering werd er verder gewerkt aan het ICE-project en werden er ook afspraken gemaakt voor het bezoek in november aan Diagrama Spanje. Tijdens de uitwisseling werd een bezoek gebracht aan het Rare Breeds Centre, een familie -en dierenpark die gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens dit bezoek werd een intervisie gehouden rond de financiering van zorg voor mensen met een beperking in de UK.
Ook aan 'The Fifth Trust, een organisatie ter ondersteuning van personen met een beperking in Barham brachten we een bezoek.

Deelnemers Groep Ubuntu: Johan Timperman, Sabine Saesen, Saartje Bossuyt, Angelo Huyst, Lies Wallaert, Niels Rogge, Arnout Vercaemer, Toon Coorevits, Fabienne Denys (Stella Maris Instituut), Jean-Marie Viaene (vzw BIK) en Anthony Dewaele.

Een overzicht van het programma:

Dinsdag 2 juli
Verwelkoming en informeel netwerkmoment

Woensdag 3 juli

Voormiddag
Voorstelling 'Opleiding maatschappelijk werk' in de UK - Universiteit Canterbury
Intervisie rond 'social care' in de UK - Universiteit Canterbury

Namiddag
Stuurgroepvergadering - Universiteit Canterbury
Rondleiding in de Universiteit van Canterbury

Avond
Toeristische wandeling en boottocht in Canterbury
Informeel netwerkmoment

Donderdag 4 juli


Voormiddag
Bezoek aan het 'Rare Breeds Centre Woodchurch' met intervisie - Website: Rare Breeds Centre

Namiddag
Bezoek aan de The Fifth Trust - Elham Vineyard - Website: The Fifth Trust

Avond

Informeel netwerkmoment

Bekijk de fotogallerij van het bezoek via volgende link: UK Juli 2013
In het kader van het ICE-project trokken Jean-Marie Viaene, Arnout Verkaemer, Johan Timperman en Anthony Dewaele van
19 tot en met 23 november naar Murcia, Spanje. Het bezoek werd georganiseerd door Pablo Gallego van Fundaçion Diagrama. Tijdens de stuugroepvergadering werd het raamwerk van het project besproken en werden er afspraken gemaakt rond de concrete uitwerking en de disseminatie.

We brachten een bezoek aan het 'Residential Home Nuevo Azahar', een zorgcentrum voor ouderen in Archena. Tijdens het bezoek aan het zorgcentrum werd een seminarie gehouden rond thuiszorg en psychosociale interventies.


Deelnemers Groep Ubuntu: Jean-Marie Viaene (vzw BIK), Arnout Verkaemer, Johan Timperman en Anthony Dewaele.


Programmaoverzicht

Dinsdag 19 november
Verwelkoming en informeel netwerkmoment

Woensdag 20 november
Bezoek aan 'Residential Home Nuevo Azahar'
Seminarie rond thuiszorg en psychossociale interventies

Donderdag 21 november
Stuurgroepvergadering ICE-project
Rondleiding in Murcia

Vrijdag 22 november
Netwerkmoment


Bekijk de fotogallerij van het bezoek via volgende link: Murcia november 2013
Van 14 tot en met 16 mei trok een delegatie van Groep Ubuntu naar Groot-Brittanië voor de laatste stuurgroepvergadering van het ICE-project in de Christchurch University van Canterbury. Het bezoek vond plaats onder begeleiding van Maureen Walby van 'Action with communities in rural Kent'. Op de stuurgroepvergadering maakten we onder andere kennis met de organisatie 'Community Futures' die zich focust op het creëren van inspraak van mensen met een beperking. Een boeiende organisatie die op visievlak heel wat gelijkenissen heeft met Groep Ubuntu. Ook de projectbezoeken aan 'Spadework'' en de 'Abbey Physic Community Garden' waren heel inspirerend.

Deelnemers Groep Ubuntu: Johan Timperman, Jean-Marie Viaene (vzw BIK), Arnout Vercaemer, Griet Deprez, Thijs Demeulenaere, Lies Van Dierdonck, Niels Rogge, Lien Taillieu en Anthony Dewaele.

Programmaoverzicht

Dinsdag 13 mei
Verwelkoming Spaanse partner

Woensdag 14 mei
Aankomst Groep Ubuntu
Bezoek aan het Pulse Café (Skillnet Group) in Sittingbourne - www.skillnetgroup.co.uk

Bezoek aan het Spadework West Malling - www.spadework.net

Bezoek aan de abbey physic community garden in Faversham - www.abbeyphysiccommunitygarden.org


Donderdag 15 mei
Stuurgroepvergadering
Kennismaking met de organisatie 'Community Futures'
Evaluatie van het partnerschap

Vrijdag 16 mei
Vertrek van de partners


Bekijk de fotogallerij via volgende link: fotogallerij Canterbury mei 2014

Kan je deze blog niet lezen? Klik hier!